Töötlemata puit

Naturaalne, töötlemata ehitusmaterjal (lauad, prussid, voordilaual, põrandalauad jne).

NB! Sinna alla ei kuulu aiajäätmed nagu võsa- ja puudekärped jne.