Rahumäe jäätmejaam

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna ja Kiili valla elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

Rahumäe tee 5a, Tallinn (Rahumäe juudi kalmistu ja Rahumäe kalmistu vahelisest tupiktänavast sissesõit). Sissepööret osutab suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”.

Telefon: 6164000, 14410 (24h)

Tallinna, Kiili valla elanik Tallinna linnaga koostöölepingut mitteomava KOV elanik; Ettevõte
Ühik Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga
Aia ja haljastusjäätmed (kuni 0,6m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Aia ja haljastusjäätmed (üle 0,6m³) 0,1 m³ 1,67 € 2,00 € 2,50 € 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Bituumenitaolised jäätmed (tõrvapapp, ruberoid) 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 3,33 € 4,00 €
Ehitus- ja lammutussegapraht 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed tk – € – € – € – €
Elektri- ja elektroonikaseadmed – mittekomplektsed tk 8,33 € 10,00 € 8,33 € 10,00 €
Isolatsioonimaterjalid (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad (kuni 0,6m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad, sh tekstiil (üle 0,6m³) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Klaasijäätmed 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Metallid 0,1 m³ – € – € – € – €
Paber ja kartong 0,1 m³ – € – € – € – €
Pakendid 0,1 m³ – € – € – € – €
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0,1 m³ 2,08 € 2,50 € 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel) 0,1 m³ EI võeta vastu Ei võeta vastu Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Toiduõli ja -rasv l – € – € – € – €
Töödeldud puit 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Vanad rehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) *Kogumispunktis võetakse vanu rehve tasuta MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt. 8 tk – € – € * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs) 
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Happed- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid- kuni 2kg l – € – € 3,84 € 4,61 €
Kemikaalid- kuni 20l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Lahustid- kuni 10l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Leelised- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Luminestsentslambid tk – € – € – € – €
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid- kuni 20l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed- kuni 2kg kg – € – € Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid- kuni 10kg kg – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldav puit 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained- kuni 20l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid- kuni 20kg kg – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud- kuni 20l l – € -€ 0,67 € 0,80 €
Pestitsiidid- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Pliiakud, sh patareid ja muud akud kg – € – € – € – €
Õli ja rasv- kuni 20l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Tulekustutid – 2tk tk – € – € – € – €

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.