Rahumäe jäätmejaam

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna ja Kiili valla elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

Ettevõtetelt võetakse vanarehve vastu Rehviringluse vastuvõtupunktides (rehviringlus.ee).

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA või SULARAHAS.

Rahumäe tee 5a, Tallinn (Rahumäe juudi kalmistu ja Rahumäe kalmistu vahelisest tupiktänavast sissesõit). Sissepööret osutab suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”.

Telefon: 6164000, 14410 (24h)

Hinnakiri alates 01.12.2022

Jäätmekood Jäätmeliik Ühik Tallinna elanik tasuta Tallinna ja Kiili valla elanik Ettevõte ja mittetallinlane
hind km-ga hind km-ga
17 01 01 Betoon €20,00 €30,00
17 01 02 Tellised €20,00 €30,00
17 01 03 Keraamika €20,00 €30,00
20 02 01 Biolagunevad aiajäätmed 0,6 m³ €20,00 €30,00
20 02 01 Oksad 0,6 m³ €20,00 €30,00
17 03 02 Tõrvapapp €40,00 €40,00
17 09 04 Ehitus-lammutus €40,00 €40,00
20 01 35* Elektroonika tk tasuta tasuta
20 01 23* Külmkapid (mittekompleksed) tk €15,00 €15,00
Pole jäätmed Riided ja jalanõud tasuta tasuta
Pole jäätmed Kasutamiskõlblikud esemed Ei võeta vastu Ei võeta vastu
17 02 02 Aknaklaas €30,00 €30,00
20 01 39 Plastijäätmed tasuta €30,00
15 01 02 Penoplast tasuta tasuta
20 01 40 Metall tasuta tasuta
20 01 01 Vanapaber tasuta tasuta
20 01 01 Kartong tasuta tasuta
15 01 07 Klaaspakend tasuta tasuta
15 01 01 Papp- ja paberpakend tasuta tasuta
15 01 06 Plast- ja metallpakend, joogikartong tasuta tasuta
20 02 02 Pinnas ja kivid €25,00 €30,00
20 01 10 Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud €10,00 €30,00
20 03 07 Suurjäätmed €10,00 €30,00
17 02 01 Töödeldud puit €30,00 €30,00
20 01 38 Töötlemata puit tasuta tasuta
16 01 03 Vanarehvid tk tasuta Tasuta mittetallinlane
20 01 27* Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis kg  20 kg tasuta €10,00
17 06 05* Asbesti sisaldav eterniit 40,00 € €60,00
18 01 03* Süstlad kg  2 kg tasuta €5,00
20 01 98* Aegunud ravimid kg  2 kg tasuta €5,00
20 01 21* Päevavalguslambid kg 2 kg tasuta tasuta
13 02 08* Õlijäätmed kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed kg  2 kg tasuta Ei võeta vastu
15 02 02* Õlifiltrid kg  20 kg tasuta €10,00
15 01 10* Reostunud pakendid kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 19* Taimekaitse mürgid kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 33* Akud ja patareid kg tasuta tasuta
20 01 25 Toiduõli ja -rasv kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 15* Tulekustutid tk  2 tk tasuta tasuta

 

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.