Pärnamäe jäätmejaam

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna ja Viimsi valla elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA või SULARAHAS.

Ristaia tee 8, Tallinn ( Google mapsi otsingusse panna “Pärnamäe jäätmejaam” mitte aadress).

Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita ~900m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni meie väravateni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”

Telefon: 6164000, 14410 (24h)

Hinnakiri alates 01.12.2022

Jäätmekood Jäätmeliik Ühik Tallinna elanik tasuta Tallinna ja Viimsi elanik Ettevõte ja mittetallinlane
hind km-ga hind km-ga
17 01 01 Betoon   €20,00 €30,00
17 01 02 Tellised   €20,00 €30,00
17 01 03 Keraamika   €20,00 €30,00
20 02 01 Biolagunevad aiajäätmed 0,6 m³ €20,00 €30,00
20 02 01 Oksad 0,6 m³ €20,00 €30,00
17 03 02 Tõrvapapp   €40,00 €40,00
17 09 04 Ehitus-lammutus   €40,00 €40,00
20 01 35* Elektroonika tk   tasuta tasuta
20 01 23* Külmkapid (mittekompleksed) tk   €15,00 €15,00
Pole jäätmed Riided ja jalanõud   tasuta tasuta
Pole jäätmed Kasutamiskõlblikud esemed   tasuta tasuta
17 02 02 Aknaklaas   €30,00 €30,00
20 01 39 Plastijäätmed   tasuta €30,00
15 01 02 Penoplast   tasuta tasuta
20 01 40 Metall   tasuta tasuta
20 01 01 Vanapaber   tasuta tasuta
20 01 01 Kartong   tasuta tasuta
15 01 07 Klaaspakend   tasuta tasuta
15 01 01 Papp- ja paberpakend   tasuta tasuta
15 01 06 Plast- ja metallpakend, joogikartong   tasuta tasuta
20 02 02 Pinnas ja kivid   €25,00 €30,00
20 01 10 Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud   €10,00 €30,00
20 03 07 Suurjäätmed   €10,00 €30,00
17 02 01 Töödeldud puit   €30,00 €30,00
20 01 38 Töötlemata puit   tasuta tasuta
16 01 03 Vanarehvid tk   tasuta Ei võeta vastu
20 01 27* Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis kg  20 kg tasuta €10,00
17 06 05* Asbesti sisaldav eterniit   40,00 € €60,00
18 01 03* Süstlad kg  2 kg tasuta €5,00
20 01 98* Aegunud ravimid kg  2 kg tasuta €5,00
20 01 21* Päevavalguslambid kg 2 kg tasuta tasuta
13 02 08* Õlijäätmed kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed kg  2 kg tasuta Ei võeta vastu
15 02 02* Õlifiltrid kg  20 kg tasuta €10,00
15 01 10* Reostunud pakendid kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 19* Taimekaitse mürgid kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 33* Akud ja patareid kg   tasuta tasuta
20 01 25 Toiduõli ja -rasv kg  20 kg tasuta €10,00
20 01 15* Tulekustutid tk  2 tk tasuta tasuta

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.