Pärnamäe jäätmejaam

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna ja Viimsi valla elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

Ristaia tee 8, Tallinn ( Google mapsi otsingusse panna “Pärnamäe jäätmejaam” mitte aadress).

Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita ~900m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni meie väravateni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”

Telefon: 6164000, 14410 (24h)

 

Tallinna linna ja Viimsi valla elanik Tallinna linnaga koostöölepingut mitteomava KOV elanik; Ettevõte
Jäätmete nimetus Ühik Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted  (eelsorteeritud) – kuni 1m³ 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted  (eelsorteeritud) – üle 1m³ 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed – kuni 0,6m³ 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed – üle 0,6m³ 0,1 m³ 1,67 € 2,00 € 2,50 € 3,00 €
Bituumenitaolised segud (tõrvapapp, ruberoid) 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 3,33 € 4,00 €
Ehitus- ja lammutussegapraht 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Isolatsioonimaterjalid (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed – komplektsed tk tasuta tasuta tasuta tasuta
Elektri- ja elektroonikaseadmed – mittekomplektsed tk 8,33 € 10,00 € 8,33 € 10,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad (kuni 0,6m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad s.h tekstiil (üle 0,6m³) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas – kuni 1m³ 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas s.h klaasijäätmed – üle 1m³ 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend – kuni 1m³ 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend – üle 1m³

Markeerimata plastid – alates 0,1m3

0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Metallid 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Paber ja kartong 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Pakendid 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0,1 m³ 2,08 € 2,50 € 2,50 € 3,00 €
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel) 0,1 m³ Ei võeta vastu Ei võeta vastu Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Toiduõli ja -rasv l tasuta tasuta tasuta tasuta
Töödeldud puit 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit – kuni 1m³ 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit – üle 1m³ 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Vanad rehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) *Kogumispunktis võetakse vanu rehve tasuta MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt. tk tasuta tasuta * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs)  
Orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed – kuni 20l l –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Happed – kuni 10l l –   € –   € 6,40 € 7,68 €
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid – kuni 2kg kg –   € –   € 3,84 € 4,61 €
Kemikaalid – kuni 20l l –   € –   € 6,40 € 7,68 €
Lahustid – kuni 10l l –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Leelised – kuni 10l l –   € –   € 6,40 € 7,68 €
Luminestsentslambid tk –   € –   € –   € –   €
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid – kuni 20l l –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed – kuni 2kg kg –   € –   € Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid – kuni 20kg kg –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained – kuni 20l l –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid – kuni 20kg kg –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud – kuni 20l l –   € –   € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed tk –   € –   € 8,33 € 10,00 €
Pestitsiidid – kuni 10l l –   € –   € 6,40 € 7,68 €
Pliiakud, s.h patareid ja muud akud kg –   € –   € –   € –   €
Õli ja rasv – kuni 20l l –  € –   € 0,67 € 0,80 €
Tulekustutid – kuni 2tk 1 – € – € – € – €

 

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.