Pääsküla jäätmejaam

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna, Saue ja Kiili valla elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Aia ja haljastusjäätmete üleandmisel peab jäätmed paigutama mahutisse.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA või SULARAHAS.

Raba 40, Tallinn. Sissepööret osutab suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”.

Telefon: 6164000, 14410 (24h)

Tallinna, Kiili, Saue elanik Tallinna linnaga koostöölepingut mitteomava KOV elanik; Ettevõte
Ühik Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga
Aia ja haljastusjäätmed (kuni 0,6m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Aia ja haljastusjäätmed (üle 0,6m³) 0,1 m³ 1,67 € 2,00 € 2,50 € 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Bituumenitaolised jäätmed (tõrvapapp, ruberoid) 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 3,33 € 4,00 €
Ehitus- ja lammutussegapraht 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed tk tasuta tasuta tasuta tasuta
Elektri- ja elektroonikaseadmed – mittekomplektsed tk 8,33 € 10,00 € 8,33 € 10,00 €
Isolatsioonimaterjalid (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad (kuni 0,6m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad, sh tekstiil (üle 0,6m³) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Klaasijäätmed 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (üle 1m³)

Markeerimata plastid – alates 0,1m3

0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Metallid 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Paber ja kartong 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Pakendid 0,1 m³ tasuta tasuta tasuta tasuta
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0,1 m³ 2,08 € 2,50 € 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel, otsustab operaator) 0,1 m³ tasuta tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Toiduõli ja -rasv l tasuta tasuta tasuta tasuta
Töödeldud puit 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (kuni 1m³) 0,1 m³ tasuta tasuta 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Vanad rehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) 8 tk tasuta tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs)
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Happed- kuni 10l l tasuta tasuta 6,40 € 7,68 €
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid- kuni 2kg l tasuta tasuta 3,84 € 4,61 €
Kemikaalid- kuni 20l l tasuta tasuta 6,40 € 7,68 €
Lahustid- kuni 10l l tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Leelised- kuni 10l l tasuta tasuta 6,40 € 7,68 €
Luminestsentslambid tk tasuta tasuta tasuta tasuta
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid- kuni 20l l tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed- kuni 2kg kg tasuta tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid- kuni 20kg kg tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldav puit 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained- kuni 20l l tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid- kuni 20kg kg tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud- kuni 20l l tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Pestitsiidid- kuni 10l l tasuta tasuta 6,40 € 7,68 €
Pliiakud, sh patareid ja muud akud kg tasuta tasuta tasuta tasuta
Õli ja rasv- kuni 20l l tasuta tasuta 0,67 € 0,80 €
Tulekustutid 2tk

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.