Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.

Tallinna linnas ohtlike jäätmete vastuvõtupunktide asukohade kohta leiate infot http://www.tallinn.ee/est/Ohtlike-jaatmete-vastuvotupunktid

Ohtlike kemikaalide märgid, mida hakatakse kasutama 2017. aasta juunikuus.

OHTLIKUD JÄÄTMED ON:

Vanad akud ja patareid

Aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid, kasutatud süstlad, voolikud ja muid meditsiinilisi jäätmeid (kuni 2 kg korraga)

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid  (kuni 20 liitrit)

Õlifiltrid  (kuni 20 liitrit)

Päevavalguslambid/elavhõbedalambid ja säästupirnid (kuni 10 tükki). Konteinerisse tohib panna ainult lampe, millelt on eelnevalt eemaldatud pakend.

Elavhõbedalambid ja elavhõbedajäägid (kraadiklaasid, elavhõbe tuleks panna vee alla purki ja kaanega kinni)(kuni 2 kg korraga)

Saastunud pakendid (kuni 10 liitrit)

Putuka- ja rotimürgid (kuni 10 liitrit)

Taimekaitsevahendid (pestitsiidid) (kuni 10 liitrit)

Asbest ja asbestijäätmed

Lahustid (kuni 10 liitrit)

Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid jaepakendis (kuni 10 liitrit)

Puidukaitse ja immutusvahendid (kuni 10 liitrit)

Kemikaalid (kuni 10 liitrit)

Happelised ja leeliselised lahused (kuni 10 liitrit)

Reostunud pühkmed ja kalts (kuni 10 liitrit)

Fotokemikaalid (kuni 10 liitrit)

Pulbervärv (kuni 10 liitrit)

Jahutusvedelik (kuni 10 liitrit)

Puhastusained ja olmekeemia (kuni 10 liitrit)