Loksa jäätmejaam

Tallinna tn 5a, Loksa linn

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Jäätmejaama vastuvõtutingimused ja teenustasud

Jäätmejaamas toimub arveldamine KAARDIMAKSEGA või SULARAHAS.

Jäätmejaam on avatud: E 10.00-16.00, K 12.00-19.00, N 12.00-16.00, L 10.00-15.00

NB! Suletud riigipühadel ning teisipäev, reede, pühapäev.

TAVAJÄÄTMED Loksa linna elanik Ettevõte
Ühik Hind km-ga Hind km-ga
Betoon, tellised, keraamikatooted 19,00 € 20,00 €
Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed 9,60 € 20,00 €
Ehitus- ja lammutuspraht 19,00 € 20,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed / mittekomplektsed tk 0,00 € / 10,00 € 10,00 €
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad 24,00 € 25,00 €
Lehtklaas 0,00 € 20,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE, PS ja vahtplast 0,00 € 20,00 €
Markeerimata plast 19,00 € 20,00 €
Metallid 0,00 € 0,00 €
Paber ja kartong 0,00 € 0,00 €
Pakendid 0,00 € 0,00 €
Rõivad, tekstiilijäätmed 9,60 € 20,00 €
Korduskasutatavad rõivad 0,00€ 0,00€
Suurjäätmed 9,60 € 20,00 €
Toiduõli ja -rasv l 0,00 € 0,00 €
Töödeldud puit 9,60 € 20,00 €
Töötlemata puit 0,00 € 20,00 €
Vanarehvid * tk 0,00 € 0,00 €
* Vastu võetakse sõiduautorehve, veoautorehve, eriotstarbeliste sõidukite rehve ja muid rehve.Rehve võetakse vastu eraisikutelt, kohalikelt omavalitsustelt ning ettevõtetelt mõistlikus koguses. Mõistlik kogus on kaubiku või sõiduauto järelhaagise täis rehve.
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs) http://jaatmejaam.ee/ohtlikud-jaatmed/
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 50,00 € 80,00 €
Happed, lahustid, leelised, kemikaalid, pestitsiidid kg 0,00 € **
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid kg 0,00 € **
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed tk 0,00 € **
Luminestsentslambid – kuni 10tk kg 0,00 € **
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid kg 0,00 € **
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed kg 0,00 € **
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, õlifiltrid, pakendid kg 0,00 € **
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained kg 0,00 € **
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid, vaigud, lakijäätmed kg 0,00 € **
Pliiakud, patareid, akud kg 0,00 € **


Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
** tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus
  • üleandjal puuduvad maksevahendid

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid olemas.

Jäätmejaama operaator: MTÜ Keskkonnateenused