Kompost/Muld

Komposti sügisene väljamüük Pärnamäe jäätmejaamas – hind kõigest 5 €/m3

 

Komposti on võimalik soetada Pärnamäe jäätmejaama platsilt. Selleks tuleb soovijal võtta ühendust meiega info@jaatmejaam.ee. Kindlasti peaks sooviavalduses ära märkima, millise koguse komposti soovitakse osta (kas kuupmeetrites või tonnides). Peale seda vastame elektroonselt millal me komposti saame pakkuda.

Kompostile on tehtud analüüs pädeva labori poolt. Kompost on sõelutud.

Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” Lisa 2 kehtestab komposti ohutus- ja kvaliteedinäitajad ning annab ette lubatud ainete piirväärtused.  Sealhulgas on määratud soovimatud koostisosad ja sisaldus. Valmiskompostis võib olla võõriseid ning idanemisvõimelisi umbrohuseemneid.

Meie toodetud kompost valmib põhiliselt kalmistujäätmetest, siis sisaldab see ka võõriseid, milleks võivad olla alla 1cm läbimõõduga klaasitükid ja/või plastikutükid, mis pärinevad küünlaümbristest, kastmispudelitest ja joogitaarast.

Seoses sellega juhime tarbija tähelepanu asjaolule, et meie toodetud kompostiga toimetades, tuleks alati kanda kindaid.

Komposti kasutusjuhendid leiate alloleva lingi kaudu:

http://www.recycling.ee/toodete-sertifitseerimine/komposti-kasutusjuhised/

Keskkonnateenused MTÜ sertifikaat