Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted

Eelsorteeritud betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted v.a. looduslikud kivid (pae- ja maakivid),  killustik ja kruus, kokkuriisutud pinnas koos kiviklibudega.