Aia- ja haljastusjäätmed

Aia- ja haljastujäätmed, taimne kude, hekkide ja puude kärpimisjäätmed, rohust ja lehtedest koosnev materjal, ilma kilekotita.

Välja arvatud tänavapühkimisjäätmed ja kanalisatsioonikaevude jäätmed.

Välja arvatud biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmed, mille alla kuuluvad:

köögi- ja puuviljade koorimisjäägid ning muud tahked või vedelad toidujäätmed.