Aegna jäätmepunkt

Jäätmete nimetused Ühik Hind km-ga
Elektri- ja elektroonikaseadmed tk tasuta
Metallid 0,1 m³ tasuta
Paber ja kartong 0,1 m³ tasuta
Pakendid 0,1 m³ tasuta
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³ 1,00 €
Vanad rehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) 8 tk tasuta
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs) 
Happed- kuni 10l l tasuta
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid- kuni 2kg kg tasuta
Kemikaalid- kuni 20l l tasuta
Lahustid- kuni 10l l tasuta
Leelised- kuni 10l l tasuta
Luminestsentslambid tk tasuta
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid- kuni 20l l tasuta
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed- kuni 2kg kg tasuta
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid- kuni 10kg kg tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained- kuni 20l l tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid- kuni 20kg kg tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud- kuni 20l l tasuta
Pestitsiidid- kuni 10l l tasuta
Pliiakud, sh patareid ja muud akud tasuta
Õli ja rasv- kuni 20l l tasuta