Rahumäe jäätmejaam

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

Jäätmejaam on avatud:

ESMASPÄEV 14.00-19.00

TEISIPÄEV 14.00-19.00

KOLMAPÄEV 14.00-19.00

NELJAPÄEV 14.00-19.00

LAUPÄEV ja PÜHAPÄEV 10.00-15.00

NB! Suletud reedeti ja riigipühadel

Rahumäe tee 5a, Tallinn (Rahumäe juudi kalmistu ja Rahumäe kalmistu vahelisest tupiktänavast sissesõit). Sissepööret osutab suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”.

Teenuse tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Telefon: 1345 (24h)

 Kehtib alates Tallinna, Kiili elanik Tallinna Keskkonnaametiga koostöölepingut mitteomava KOV elanik; Ettevõte
TAVAJÄÄTMED Ühik Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga
Aia ja haljastusjäätmed (kuni 0,6m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Aia ja haljastusjäätmed (üle 0,6m³) 0,1 m³ 1,67 € 2,00 € 2,50 € 3,00 €
Betoon (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Betoon (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Bituumenitaolised jäätmed (tõrvapapp) 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 3,33 € 4,00 €
Ehitus- ja lammutussegapraht 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed tk – € – € – € – €
Elektri- ja elektroonikaseadmed – mittekomplektsed tk 8,33 € 10,00 € 8,33 € 10,00 €
Isolatsioonimaterjalid (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad (kuni 0,6m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad, sh tekstiil (üle 0,6m³) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Klaasijäätmed 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Lehtklaas (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Metallid 0,1 m³ – € – € – € – €
Paber ja kartong 0,1 m³ – € – € – € – €
Pakendid 0,1 m³ – € – € – € – €
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0,1 m³ 2,08 € 2,50 € 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Plaadid ja keraamikatooted (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel) 0,1 m³ – € – € Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³ 0,83 € 1,00 € 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Tellised (eelsorteeritud) (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Toiduõli ja -rasv l – € – € – € – €
Töödeldud puit 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (kuni 1m³) 0,1 m³ – € – € 2,50 € 3,00 €
Töötlemata puit (üle 1m³) 0,1 m³ 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €
Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) *Kogumispunktis võetakse vanu rehve tasuta MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt. 8 tk – € – € * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs) http://jaatmejaam.ee/ohtlikud-jaatmed/
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Happed- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid- kuni 2kg l – € – € 3,84 € 4,61 €
Kemikaalid- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Lahustid- kuni 10l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Leelised- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Luminestsentslambid- kuni 10tk tk – € – € – € – €
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid- kuni 20l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed- kuni 2kg kg – € – € Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid- kuni 10kg l – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldav puit 0,1 m³ 3,33 € 4,00 € 5,00 € 6,00 €
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained- kuni 10l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid- kuni 10l l – € – € 0,67 € 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud- kuni 10l l – € -€ 0,67 € 0,80 €
Pestitsiidid- kuni 10l l – € – € 6,40 € 7,68 €
Pliiakud, sh patareid ja muud akud kg – € – € – € – €
Õli ja rasv- kuni 20l l – € – € 0,67 € 0,80 €
 Tulekustutid- 2tk tk  – €  – €  Ei võeta vastu Ei võeta vastu

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed ja finantsvahendid on olemas.