Pärnamäe jäätmejaam

Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.

ETTEVÕTTE SÕIDUKIGA JÄÄTMETE ÜLEANDJALE KEHTIB AUTOMAATSELT ETTEVÕTJATELE KEHTESTATUD HINNAKIRI!

Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.

Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.

Pärnamäe tee 36, Tallinn (Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita ~900m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni meie väravateni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”)

Jäätmejaam on avatud:

ESMASPÄEV 14.00-19.00

TEISIPÄEV 14.00-19.00

KOLMAPÄEV 14.00-19.00

NELJAPÄEV 14.00-19.00

LAUPÄEV ja PÜHAPÄEV 10.00-15.00

NB! Suletud reedeti ja riigipühadel

Teenuse tellija: Tallinna Keskkonnaamet

Telefon: 1345 (24h)

TAVAJÄÄTMED Tallinna, Viimsi elanik Tallinna Keskkonnaametiga koostöölepingut mitteomava KOV elanik; Ettevõte
Jäätmete nimetus Ühik  Hind km-ta  Hind km-ga  Hind km-ta  Hind km-ga
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted  (eelsorteeritud) – kuni 1m³ 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted  (eelsorteeritud) – üle 1m³ 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed – kuni 0,6m³ 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed – üle 0,6m³ 0,1 m³                                        1,67 €                2,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Bituumenitaolised segud (tõrvapapp, ruberoid bituumeniga immutatud ehitusmaterjal) 0,1 m³                                        3,33 €                4,00 €                                3,33 €                                 4,00 €
Ehitus- ja lammutussegapraht 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Isolatsioonimaterjalid (ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Elektri- ja elektroonikaseadmed – komplektsed tk                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Elektri- ja elektroonikaseadmed – mittekomplektsed tk                                        8,33 €              10,00 €                                8,33 €                               10,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad (kuni 0,6m³) 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Kasutuskõlblikud rõivad s.h tekstiil (üle 0,6m³) 0,1 m³                                        0,83 €                1,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Lehtklaas – kuni 1m³ 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Lehtklaas s.h klaasijäätmed – üle 1m³ 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend – kuni 1m³ 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Markeeritud plastid, sh PP, PVC ,PE ,PS ja vahtplastist pakend – üle 1m³ 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Metallid 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Paber ja kartong 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Pakendid 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Kivid ja pinnas s.h muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 0,1 m³                                        2,08 €                2,50 €                                2,50 €                                 3,00 €
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel) 0,1 m³                                             –   €                     –   €  Ei võeta vastu  Ei võeta vastu
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel sh kasutuskõlbmatud rõivad) 0,1 m³                                        0,83 €                1,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Toiduõli ja -rasv l                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Töödeldud puit 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Töötlemata puit – kuni 1m³ 0,1 m³                                             –   €                     –   €                                2,50 €                                 3,00 €
Töötlemata puit – üle 1m³ 0,1 m³                                        2,50 €                3,00 €                                2,50 €                                 3,00 €
Vanarehvid (kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi korraga) *Kogumispunktis võetakse vanu rehve tasuta MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt. tk                                             –   €                     –   €  * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht  * MTÜ Rehviringlus kogumiskoht
OHTLIKUD JÄÄTMED/VASTUVÕTU KOGUSED ON PIIRATUD (täpsem info jäätmete menüüs) http://jaatmejaam.ee/ohtlikud-jaatmed/      
Orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 m³                                        3,33 €                4,00 €                                5,00 €                                 6,00 €
Happed – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                6,40 €                                 7,68 €
Jäätmed mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) s.h ravimid l                                             –   €                     –   €                                3,84 €                                 4,61 €
Kemikaalid – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                6,40 €                                 7,68 €
Lahustid – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Leelised – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                6,40 €                                 7,68 €
Luminestsentslambid – kuni 10 tk tk                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid – kuni 20 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed – kuni 2 kg kg                                             –   €                     –   €  Ei võeta vastu  Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud,  filtermaterjalid – kuni 10 kg kg                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid – kuni 10 kg kg                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed tk                                             –   €                     –   €                                8,33 €                               10,00 €
Pestitsiidid – kuni 10 l l                                             –   €                     –   €                                6,40 €                                 7,68 €
Pliiakud, s.h patareid ja muud akud kg                                             –   €                     –   €                                    –   €                                      –   €
Õli ja rasv – kuni 20 l l                                             –   €                     –   €                                0,67 €                                 0,80 €

Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:

  • üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
  • üleandjal puuduvad maksevahendid.

NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed ja finantsvahendid on olemas.